Despre Proiect

despre-proiect-img

OBIECTIVUL GENERAL

Înfiinţarea şi dezvoltarea în mediul rural din judeţul Tulcea, regiunea de dezvoltare sud-est Dobrogea, a două noi structuri de economie socială, în scopul dezvoltării de activităţi generatoare de profit pentru susţinerea persoanelor din grupurile vulnerabile în procesul de integrare pe piaţa muncii, prin structurile nou create.

Acest obiectiv va fi atins prin înfiinţarea a două structuri de economie socială, una de către Solicitant şi una de Partener.

Implementarea acestui proiect şi atingerea acestui obiectiv va genera în fapt o nouă soluţie pentru valorificarea forţei de muncă din spaţiul rural tulcean, multiplicând oportunităţile de ocupare pentru grupurile vulnerabile expuse riscului de excluziune socială prin sărăcie şi nivel scăzut de formare profesională.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  1. Crearea capacităţii celor două structuri de economie socială înfiinţate, sub aspect operaţional şi funcţional, pentru a susţine, în mod optim, derularea activităţilor economice generatoare de profit, atât pe parcursul derulării proiectului cât şi ulterior, ca factor favorizant al sustenabilităţii.
  2. Dezvoltarea, în termen de maxim 4 luni, a capacităţii de adaptare la cerinţele minime specifice unui post de muncă dintr-o societate europeană, pentru un număr de minim 20 persoane din grupurile vulnerabile expuse riscului de excluziune socială (10 femei în situaţii de risc şi 10 persoane care au părăsit timpuriu şcoala) din judeţul Tulcea.
  3. Integrarea socială şi profesională a 14 persoane vulnerabile (10 femei în situaţii de risc şi 4 persoane care au părăsit timpuriu şcoala), până la finalizarea proiectului, pe posturile de muncă înfiinţate în noile structuri de economie socială.

Aceste obiective contribuie la atingerea obiectivului operaţional al DMI 6.1. privind „dezvoltarea structurilor economiei sociale” deoarece strategia proiectului include asumarea de către Solicitant şi Partener a unui rol economic activ prin înfiinţarea şi dezvoltarea de noi structuri de economie socială în care vor fi create minim 20 noi locuri de muncă, din care 70 % pentru persoane vulnerabile expuse riscului de excluziune socială.