Celebrare

După șase luni de muncă, micul nostru atelier de croitorie, una din structurile de economie socială create în cadrul proiectului ATELIERE CU SUFLET (POSDRU/173/6.1/S/146922),  a fost inaugurată oficial în cursul zilei de 24 august 2015. Evenimentul a marcat încă o etapă parcursă în cadrul proiectului și am fost onorați să avem alături de noi pe […]

Paşi

Proiectul nostru începe să prindă forme, viață și contur. Nu e ușor deloc. Sunt atâtea inadvertențe între diferite prevederi/norme legale și nevoile grupurilor vulnerabile, încât identificarea unei soluții capabile să satisfacă, în mod conform, toate părțile, este o mare provocare. Dincolo de aspecte de genul acesta, la orizont, visul nostru are o faţă. Un atelier […]

Dicționar Social

Incluziune socială – ansamblu de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, informării-comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii, destinate combaterii excluziunii sociale, culturale, politice ale societății. (conform art.6 lit.cc) din Legea nr.292/2011 Protecție socială – ansamblu de măsuri și acțiuni care au ca scop asigurarea unui anumit […]

Economie Socială

Economia socială, deşi pare să fie un concept bine ancorat in realitate, este un fenomen relativ nou demarat în urmă cu doar câteva decenii. Originea sa este una de la nivelul comunităţilor şi grupurilor sociale şi nu a fost una impusă de modele politice. Iniţial a fost un mecanism de întrajutorare între grupuri cu meserii […]

Contextul Proiectului

În România la ora actuală există un număr impresionant de persoane vulnerabile aflate în situaţie de excluziune socială. Pentru ele există prea puţine iniţiative din partea structurilor publice sau private care să le creeze oportunitatea de a se integra în societate, de a se angaja pe diverse posturi de muncă, de a exista în condiţii […]