Parteneriat

parteneriat

Proiectul „Ateliere cu suflet” este o iniţiativă a Asociaţiei Valori Dobrogene în parteneriat cu S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L., dedicată susţinerii active a procesului de incluziune socială a persoanelor vulnerabile, prin trecerea de la politici pasive, consumatoare de resurse, la acţiuni pro active de intervenţie şi implicare în asigurarea pieţelor de muncă dedicate acestora.

Concret, prin acest proiect, se vor dezvolta în mediul rural din judeţul Tulcea două structuri de economie socială în care vor fi angajate femei în situaţii de risc şi persoane care au părăsit timpuriu şcoala. În acest proces o atenţie deosebită se va acorda procesului de integrare şi adaptare la cerinţele unui loc de muncă, urmărind schimbarea mentalităţilor şi motivarea oamenilor.

Despre Beneficiar – Asociaţia Valori Dobrogene

Asociaţia Valori Dobrogene este o organizaţie neguvernamentala constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin Legea nr.246 din 18 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitantul are experienţă în dezvoltarea, implementarea de proiecte şi gestionarea de bugete deoarece a accesat şi implementat proiecte la nivel naţional şi transnaţional, în calitate de lider sau partener.

Solicitantul este membru în Comisia Judeţeană Privind Egalitatea de Şanse şi în Pactul Teritorial pentru Incluziune Socială Regiunea Sud Est.

Despre Partener – S.C. Infotrust-Design S.R.L.

Partenerul este un IMM care funcţionează pe piaţă inclusiv în domeniul social, având autorizate şi implementate, conform Codului CAEN Rev.2, următoarele activităţi relevante pentru proiect: consultanţă pentru afaceri şi management, inclusiv elaborare, implementare proiecte cu finanţare nerambursabilă; activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă fiind acreditat în baza Legii nr.76/2002 aprobate prin HG NR.277/2002 ca furnizor de servicii de ocupare/mediere a muncii pe piaţa internă şi servicii de informare şi consiliere; prelucrarea datelor web, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi comunicării; activităţi ale agenţiilor de publicitate; activităţi de formare profesională acreditate ANC pentru adulţi, conform O.G.129/2000 cu modificările şi completările ulterioare; activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor; repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice.